ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusประกาศ

ประกาศ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศ มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
2 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรีย
3 ประกาศ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธา
4 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
5 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจร
6 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการมีส่วนร่วม
7 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
8 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกฯ
9 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ
10 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
11 บันทึกข้อความ การมอบอำนาจปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

แชร์ให้เพื่อน: