ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0270417

นางพรรณี ลานนาพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9741462

นายจรูญ ชุ่มใจ

รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9800232

นางสาคร ปัญญาดี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1823362

นายจำรัส คำแหลง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9514467


แชร์ให้เพื่อน: