ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นายสมพงษ์ ลานคำ

รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางสาวรักชนก กันทาลักษณ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางนงลักษณ์ แก่นศรีสุข

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นายกันเลียง ชุ่มใจ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ


แชร์ให้เพื่อน: