ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลริมเหนือ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564
2 รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4 รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
5 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในทต.ริมเหนือ พ.ศ.2566

แชร์ให้เพื่อน: