ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

structureหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ตำแหน่งว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นางสาวกานดา ขันตา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางนวลอนงค์ แช่มช้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่งว่าง.

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรรณวลี นันทสมบัติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


แชร์ให้เพื่อน: