ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

structureหัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาล

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล

นางสาวกานดา ขันตา

หัวหน้าสำนักปลัด

นางนวลอนงค์ แช่มช้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรีภูวิวรรธน์ วนาศิริวรโชติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรรณวลี นันทสมบัติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา


แชร์ให้เพื่อน: