ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลริมเหนือ หลักสูตรวิชา การเย็บและปักเสื้อคุมยูกะตะ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลริมเหนือ หลักสูตรวิชา การเย็บและปักเสื้อคุมยูกะตะ? ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมเท...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

อ่าน 3 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนยุคโควิด"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนยุคโควิด" ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาว...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

อ่าน 7 ครั้ง

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

อ่าน 12 ครั้ง

ลงนามบันทึก ข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ และ ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ ได้เข้าร่วมลงนาม บันทึก ข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในก...

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

อ่าน 6 ครั้ง

โครงการชุมชนสัมพันธ์ (กิจกรรมขุนด่าน) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการชุมชนสัมพันธ์ (กิจกรรมขุนด่าน) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกับ กอ.รมน. ผู้บริห...

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่าน 6 ครั้ง