ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อทำการแก้ไขท่อระบายน้ำแตกไหลเข้าบ้าน

ร.ต.ตสุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่างดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อทำการแก้ไขท่อระบายน้ำแตกไหลเข้าบ้าน ตาม...

วันที่ 26 ตุลาคม 2564

อ่าน 2 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือได้ดำเนินการตามคำร้องซ่อมแซมไฟกิ่งบริเวณบ้านท้องฝายและบ้านหัวดง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือมอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องขอของสท.มานิตย์ สิงห์ทอง และ สท.บุญยิ่ง เชื้อพูล ไ...

วันที่ 25 ตุลาคม 2564

อ่าน 1 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2564

อ่าน 4 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือได้ดำเนินการตามคำร้องตัดหญ้าบริเวณถนนเส้นหลังอารามสันติสุข

กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือได้ดำเนินการตามคำร้องขอของ สท.นิตยา นวลปรางค์ ได้รับแจ้งว่าถนนเส้นหลังอารามสันติสุขมีหญ้าขึ้นสูง ของบ้าน...

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือออกบริการช่วยงานจัดสถานที่พักคอยของอำเภอแม่ริม ณ แม่ริมลากูน

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีคุณพรรณี ลานนาพันธุ์ และรองนายกเทศม...

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือพัฒนาถนนเลียบคันคลอง และถนนสายหลักทางหลวงชนบท เนื่องในวันออกพรรษา และ ถวายเป็นราชกุศล วันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม

เทศบาลตำบลริมเหนือ โดยท่านนายกเทศมนตรี ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน มอบหมายให้รองแดง พรรณี ลานนาพันธ์ุ ประธานสภา ท่านสุรพล อุปพันธ์ สมาชิกสภ...

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

อ่าน 3 ครั้ง

กองช่างและกู้ชีพเทศบาลตำบลริมเหนือได้ดำเนินการตามคำร้องให้ตัดต้นไม้ได้ยื่นออกสู่ถนนสายหลัก

กองช่างและกู้ชีพได้ดำเนินการตามคำร้องขอ ของสท.วชิรชัย แซ่อึ้ง ได้รับแจ้งว่ามีกิ่งไม้ยื่นออกสู่ถนนสายหลักของบ้านเหมืองผ่าร่วมใจ หมู...

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

อ่าน 5 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ รับมอบถุงยังชีพ จาก นายกอบจ.เชียงใหม่ ผ่านการประสานจาก สจ.ปฏิญญา ยาสมุทร ส.อบจ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลริมเหนือ โดยนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ประธานสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า และผู้นำชุมชน ได้รับถุงยังชีพ จาก น...

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

อ่าน 3 ครั้ง