ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่...

วันที่ 24 มกราคม 2566

อ่าน 9 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทาสีเสากระจกโค้งนูน ณ บ้านท้องฝาย หมู่ 2 บ้านหัวดง หมู่ 3 และบ้านเกาะ หมู่ 4

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทาสีเสากระจกโค้งนูน ณ บ้านท้องฝาย หมู่ 2 บ้า...

วันที่ 24 มกราคม 2566

อ่าน 6 ครั้ง

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ ...

วันที่ 20 มกราคม 2566

อ่าน 7 ครั้ง

การฝึกอบรมหลักสูตรการสานขันโตกจากหวายเทียม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสานขันโตกจากหวายเทียม ตามโครงการส่งเสริม...

วันที่ 17 มกราคม 2566

อ่าน 56 ครั้ง

กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านท้องฝาย หมู่ 2

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องขอของ สท. สมศักดิ์ ก่ำแก้ว โดยดำเนินการตามคำร้...

วันที่ 16 มกราคม 2566

อ่าน 3 ครั้ง

การประชุมประชาคมการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลริมเหนือ บ้านท้องฝาย หมู่ 2 และบ้านหัวดง หมู่ 3

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ประธานสภาฯ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำ...

วันที่ 15 มกราคม 2566

อ่าน 3 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือจัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลตำ...

วันที่ 13 มกราคม 2566

อ่าน 8 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าและเปลี่ยนกระจกโค้งนูน บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ 5 และบ้านเหมืองผ่า หมู่ 1

วันที่ 13 มกราคม 2566 - ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ 5 - เปลี่ยนกระจกโค้งนูน ทดแทนกระจกเดิมที่เสื่อมสภาพ ...

วันที่ 13 มกราคม 2566

อ่าน 7 ครั้ง

กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องขอติดตั้งไฟกิ่งและซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ 1 หมู่ 3 และหมู่ 4

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยกองช่าง ดำเนิน...

วันที่ 11 มกราคม 2566

อ่าน 21 ครั้ง