ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่ริม บริเวณบ้านท้องฝาย หมู่ 2

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อนุเคราะห์เครื่องจักร ผ่านทาง ส.อบจ. วีระศักดิ์ เลิศพงศ์อดิศร และเทศบาลตำบลริมเหนือนำเ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

อ่าน 14 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้ ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2567

อ่าน 13 ครั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านท้องฝาย หมู่ ...

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการ ดังนี้

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินกา...

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

อ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธ์ุ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยนักวิชาการสาธา...

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

อ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายอำพล คุณหาร ปลัดเทศบาล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลริมเหนือ และประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมให้การ...

วันที่ 4 มิถุนายน 2567

อ่าน 20 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธ์ุ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกสภาและพน...

วันที่ 3 มิถุนายน 2567

อ่าน 24 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณริมรั้วตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนื...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อ่าน 26 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Cleaning Day) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ เจ้าหน้าที่องค์กรภา...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อ่าน 25 ครั้ง