ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

จิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 3 ธันวาคม 2563

อ่าน 100 ครั้ง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาพื้นที่

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่าน 47 ครั้ง

โครงการเรียนรู้แนวทางพระราชดำริโครงการร้อยใจรักษ์

เทศบาลตำบลริมเหนือ นำข้าราชการในตำบล ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา จำนวน 60 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการเรีย...

วันที่ 28 ตุลาคม 2563

อ่าน 80 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือเข้าร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียนการส่งกลิ่นเหม็น ของฟาร์มสุกร VPF กรุ๊ป

วันที่ 28 มิถุนยน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแม่ริม และเทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียน การ...

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

อ่าน 138 ครั้ง