ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีริมเหนือ ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีสันโป่ง พร้อมทีมงานกองช่างสันโป่ง สำรวจพื้นที่ตลิ่งพังเพื่อประมาณการซ่อมแซมพื้นที่เสียหายและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีริมเหนือ ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีสันโป่ง พร้อมทีมงานกองช่างสันโป่ง สำรวจพื้นที่ตลิ่งพังเพื...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

อ่าน 1 ครั้ง

ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบครัวเรือน ที่ได้รับความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากลำน้ำแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสั...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

อ่าน 1 ครั้ง

กองช่างได้ดำเนินการตามคำร้องขอของ สท. บุญยิ่ง เชื้อพูล และ สท. สมศักดิ์ ก่ำแก้ว ได้รับแจ้งว่าไฟกิ่งดับ ของบ้านท้องฝาย หมู่.2

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายงานให้ กองช่างได้ดำเนินการตามคำร้องขอของ สท. บุญยิ่ง เชื้อพูล และ...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

อ่าน 2 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตามคำร้องขอ ของสท.ณัฐณิชา กาสอน ได้รับแจ้งว่าฝารางระบายน้ำเกิดชำรุดเสียหาย

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายงานให้ กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตามคำร้องข...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

อ่าน 1 ครั้ง

ดำเนินการตรวจสอบติดตาม การดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ? การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตสุกร ของบริษัทวีพีเอฟกรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 2 ครับ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ รองนายกฯ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

อ่าน 2 ครั้ง

มอบของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากลำน้ำแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อม คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล สท.ตำบลริมเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน.ตำบลริมเหนือ ห...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

อ่าน 3 ครั้ง

ดำเนินการตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่ริม เพื่อลำน้ำแม่ริมที่สะอาดและไหลสะดวกต่อไปครับ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อม คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล สท.ตำบลริมเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน.ตำบลริมเหนือ ห...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

อ่าน 2 ครั้ง

ดำเนินการตามคำร้องขอของสท. มานิตย์ สิงห์ทอง ได้รับแจ้งว่าไฟกิ่งดับ ของบ้านหัวดง หมู่.3 กองช่างดำเนินการตรวจสอบพบว่า หลอดเสีย

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการตามคำร้องขอของสท. มานิตย์ สิงห์ทอง ไ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

อ่าน 2 ครั้ง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องขอ ของรองนายกฯ พรรณี ลานนาพันธ์

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

อ่าน 5 ครั้ง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบลำน้ำแม่ริมจุดที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไปครับ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อม รองนายกฯพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกฯจรูญ ชุ่มใจ เลขานุการ สมาชิกสภาเขต ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

อ่าน 4 ครั้ง