ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กิจกรรม ค่ายพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กพิการ ที่รับบริการที่บ้านและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู กิจกรรม ค่ายพ่อ แม่ ...

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

อ่าน 7 ครั้ง

กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านแก้วสา หมู่ 1 และตัดต้นไม้ กิ่งไม้ บ้านหัวดง หมู่ 3

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ บ้านหัวดง หมู...

วันที่ 2 มิถุนายน 2566

อ่าน 7 ครั้ง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุ...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

อ่าน 15 ครั้ง

กองช่าง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ดำเนินการตามคำร้องขอตัดหญ้าและซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านหัวดงหมู่ 3 และบ้านเกาะหมู่ 4

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ซ่อม...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อ่าน 26 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุประจำปี 2566 ณ สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วย นางพรรณี ลานนาพันธุ์ นายจรูญ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาฯ เข้าร่...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อ่าน 41 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ นายจรูญ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย นายดำรงค์ ศรีจันทร์ รองปลัด...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

อ่าน 18 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งที่ถูกน้ำไหลหลากเข้ากัดเซาะตลิ่งจนทรุดตัว เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย บริเวณบ้านหัวดง หมู่ 3

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งที่ถูกน้ำไหล...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

อ่าน 19 ครั้ง

กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านท้องฝาย หมู่ 2 และบ้านหัวดง หมู่ 3

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านหัวดง หมู่ 3 จ...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

อ่าน 11 ครั้ง

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 3/2566

การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

อ่าน 25 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านประชาชน หมู่ที่ 3 ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุต้นไม้หักโค่นทับหลังคาบ้าน เนื่องจากตลิ่งทรุด

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยนายจรูญ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีฯ รองปลัดเทศบาลฯ และกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

อ่าน 9 ครั้ง