ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือเข้าร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียนการส่งกลิ่นเหม็น ของฟาร์มสุกร VPF กรุ๊ป

วันที่ 28 มิถุนยน 2563 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริม ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแม่ริม และเทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมตรวจสอบข้อร้องเรียน การ...

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

อ่าน 65 ครั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลริมเหนือ

ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อ่าน 67 ครั้ง

กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรชุมชนตำบลริมเหนือ

ร่วมกิจกรรมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ปี 2562 กิจกรรมย่อยฝึกอบรมเกษตรชุมชนตำบลริมเหนือ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มปร...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

อ่าน 57 ครั้ง