ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ (เก๊าไฮ) หมู่ที่ 5 และตัดต้นไม้ไผ่ที่ล้มกีดขวางลำน้ำแม่ริมบริเวณสะพานด้านหลังโรงงานปลากระป๋อง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 - โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ โดยการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางปากซอย 10 (เก๊าไฮ) หมู่ที่ 5 - ...

วันที่ 4 ตุลาคม 2566

อ่าน 4 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องพ่นละอองฝอย เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก บ้านท้องฝาย หมู่ 2 และบ้านหัวดง หมู่ 3 และเติมน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ 5

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - นำรถบรรทุก...

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

อ่าน 9 ครั้ง

กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องตัดหญ้าบริเวณริมทางถนนสายหลัก บ้านเกาะ หมู่ 4

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

อ่าน 10 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องพ่นละอองฝอย เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก และนำรถบรรทุกน้ำเติมน้ำ ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ 5

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - นำรถบรรทุก...

วันที่ 30 กันยายน 2566

อ่าน 10 ครั้ง

เทศมนตรีตำบลริมเหนือ ร่วมพิธีปล่อยแถวอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ บริเวณเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้นายจรูญ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสา...

วันที่ 28 กันยายน 2566

อ่าน 20 ครั้ง

กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องตัดหญ้าบริเวณริมทางถนนสายหลัก บ้านหัวดง หมู่ 3

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 27 กันยายน 2566

อ่าน 20 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานขับรถ ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 5 จุด

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานขับรถ ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร จำน...

วันที่ 27 กันยายน 2566

อ่าน 19 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องติดตั้งราวกันตกพร้อมทาสี บ้านท้องฝาย หมู่ 2

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 26 กันยายน 2566

อ่าน 18 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านท้องฝาย หมู่ 2 บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ 5 และติดตั้งราวกันตก บ้านท้องฝาย หมู่ 2

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ...

วันที่ 25 กันยายน 2566

อ่าน 14 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องป...

วันที่ 25 กันยายน 2566

อ่าน 8 ครั้ง