ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือ ลงดูแลการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้รองนายกฯ,ประธานสภาฯ พร้อม สมาชิกสภาฯ เขต 1 ลงไปดูแลการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ 1...

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 x

อ่าน 3 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการตามคำร้องจัดเก็บขยะและนำกิ่งไม้ออกจากลำน้ำแม่ริมเพื่อเปิดทางน้ำ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เข้าดำเนินการตามคำร้องของ สมาชิกสภาฯ เขต 2 นายวิชัย โคคำ ได้แจ้งว่ามีกิ่งไม้ และเศษขยะในลำน้ำแม่ริม จึงได้ดำเนินการทำความสะอาดและนำกิ่งไม้ดังกล่าวออกเพื่อเปิดทางน้ำโด...

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 x

อ่าน 1 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ดำเนินการตามคำร้องเปลี่ยนหลอดและเช็คกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านเกาะหมู่ที่ 4 และบ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ที่ 5

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้กองช่างเข้าดำเนินการตามคำร้องขอ ของรองนายกเทศมนตรี นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองประธานสภาฯ ศิริพันธ์ ชุ่มใจ และ เลขานุการสภาฯ จันทร์หอม โฉมชัย ซึ่งได้รับแจ้งว่าไฟกิ่งดับ บริเวณบ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ที่ 5 ...

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 x

อ่าน 2 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ มอบถุงยังชีพ แก่ครอบครัวผู้ถูกกักตัว (ผู้เสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.ต.สุภาพ นะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองผ่า ผู้นำชุมชน และ อสม.ตำบลริมเหนือ มอบถุงยังชีพ แก่ครอบครัวผู้ถูกกักตัว (ผู้เสี่ยงสูงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19) ในพื้นที่ต...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 x

อ่าน 2 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ดำเนินการตามคำร้องตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่ยื่นออกสู่ถนนบริเวณบ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ที่ 5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำเนินการตามคำร้องขอ ของสท.นิตยา นวลปรางค์ ได้รับแจ้งว่ามีกิ่งไม้แห้งตายและกิ่งไม้ที่ยื่นออกสู่ถนน ของบ้านเหมืองผ่าร่วมใจ หมู่ที่ 5 กองช่างและกู้ชีพดำเนินการต...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 x

อ่าน 2 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ออกสำรวจพื้นที่โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่หมู่ที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นางพรรณี ลานนาพันธุ์ พร้อม สท.สมเกียรติ อิ่มไชย , สท.เปรมากร ชัยเทพ ,และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นายสมพร ยกกรเลิศ และผู้รับเหมา ออกสำรวจพื้นที่โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่ว...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 x

อ่าน 4 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน