ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ?โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ ...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 14 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลริมเหนือ มอบหมายให้นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจ...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 20 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรมประชาอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้โครงการรวมใจประชาอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลริมเหนือ และ อสม.ตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรมประชาอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้โครงการรวมใจประชาอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อสิ่งแวดล้อมน่า...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 14 ครั้ง

กองช่างและสำนักปลัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และสมาชิกสภาฯ ย้ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 ซอย 4 บ้านหัวดง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมกองช่างและสำนักปลัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และสมาชิกสภาฯ ย้ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 ซอย 4 บ้านหัวดง จำนวน 6 จุด ...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 21 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือลงพื้นที่สอบถามข้อมูลตามรายงานการเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลริมเหนือ จำนวน 3 ราย

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลตามรายงานการเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลริมเหนือ จำนวน 3 ราย ...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 18 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายจักรพันธ์ พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายจักรพันธ์ พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลริมเหนือ พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริ...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 18 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด


ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน