ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือ มอบบัตรคนพิการและมอบอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลริมเหนือ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลริมเหนือ นำโดย ร.ต.ต. สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ รองนายกเทศมนตรี นางพรรณี ลานนาพันธ์ุ ประธานสภาเทศบาล นายสุรพล อุปพันธ์ และ สท.ณัฐณิชา กาสอน มอบบัตรคนพิการ และ มอบอุปกรณ์ที่จำเป็น ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลริมเหนือ...

วันที่ 26 มกราคม 2565 x

อ่าน 0 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ดำเนินการตามคำร้องติดตั้งไฟกิ่งและเช็คกระแสไฟฟ้า บริเวณบ้านเกาะ หมู่ที่ 4

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ กองช่างดำเนินการตามคำร้องขอ ของเลขานุการสภาฯ นางจันทร์หอม โสมชัย โดยได้ขอติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม จำนวน 1 จุด บริเวณบ้านเกาะ หมู่ที่ 4 กองช่างจึงได้ดำเนินการติดตั้งไฟกิ่ง จำนวน 1 จุด และเช็คกระแสไฟฟ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ...

วันที่ 25 มกราคม 2565 x

อ่าน 3 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลริมเหนือ ดำเนินการตามคำร้องตัดกิ่งไม้ บริเวณบ้านเหมืองผ่าร่วมใจ หมู่ที่ 5

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องขอ ของสท.นิตยา นวลปรางค์ ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีกิ่งไม้ยื่นออกสู่ถนนบริเวณบ้านเหมืองผ่าร่วมใจ หมู่ที่ 5 กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า ต้นไม...

วันที่ 21 มกราคม 2565 x

อ่าน 3 ครั้ง

กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลริมเหนือ ดำเนินการตามคำร้องซ่อมแซมป้ายเขตเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต. สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้กองช่างและเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตามคำร้องขอ ของรองนายกเทศมนตรี?นางพรรณี ลานนาพันธุ์ ซึ่งได้รับแจ้งว่าป้ายเขตเทศบาลตำบลริมเหนือเสียหาย กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ทำการซ่อมแซมพร้อมติดตั้ง...

วันที่ 21 มกราคม 2565 x

อ่าน 9 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ มอบถุงยังชีพผู้ชีพแก่ผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นางพรรณี ลานนาพันธุ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า และกลุ่ม อสม.ตำบลริมเหนือ, มอบถุงยังชีพผู้ชีพ แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลริมเหนือ ...

วันที่ 21 มกราคม 2565 x

อ่าน 4 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน