ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีริมเหนือ ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีสันโป่ง พร้อมทีมงานกองช่างสันโป่ง สำรวจพื้นที่ตลิ่งพังเพื่อประมาณการซ่อมแซมพื้นที่เสียหายและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีริมเหนือ ร่วมกับรองนายกเทศมนตรีสันโป่ง พร้อมทีมงานกองช่างสันโป่ง สำรวจพื้นที่ตลิ่งพังเพื่อประมาณการซ่อมแซมพื้นที่เสียหายและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ ...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 x

อ่าน 1 ครั้ง

ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบครัวเรือน ที่ได้รับความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากลำน้ำแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบครัวเรือน ที่ได้รับความเสียหายและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากลำน้ำแม่ริมต่อไ...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 x

อ่าน 1 ครั้ง

กองช่างได้ดำเนินการตามคำร้องขอของ สท. บุญยิ่ง เชื้อพูล และ สท. สมศักดิ์ ก่ำแก้ว ได้รับแจ้งว่าไฟกิ่งดับ ของบ้านท้องฝาย หมู่.2

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายงานให้ กองช่างได้ดำเนินการตามคำร้องขอของ สท. บุญยิ่ง เชื้อพูล และ สท. สมศักดิ์ ก่ำแก้ว ได้รับแจ้งว่าไฟกิ่งดับ ของบ้านท้องฝาย หมู่.2 กองช่างดำเนินการตรวจสอบพบว่า หลอดเสีย และได้ทำการเปลี่ยนหลอดและเช็คกระแสไฟฟ...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 x

อ่าน 2 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตามคำร้องขอ ของสท.ณัฐณิชา กาสอน ได้รับแจ้งว่าฝารางระบายน้ำเกิดชำรุดเสียหาย

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายงานให้ กองช่างและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการตามคำร้องขอ ของสท.ณัฐณิชา กาสอน ได้รับแจ้งว่าฝารางระบายน้ำเกิดชำรุดเสียหาย ของบ้านเหมืองผ่า หมู่.1 กองช่างดำเนินการตรวจสอบพบว่า ฝารางได้ชำรุดเสียหายจริง...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 x

อ่าน 1 ครั้ง

ดำเนินการตรวจสอบติดตาม การดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ? การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตสุกร ของบริษัทวีพีเอฟกรุ๊ป (1973) จำกัด สาขา 2 ครับ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ รองนายกฯ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นิติกรฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินการตรวจสอบติดตาม การดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตสุกร ของบริษัทวีพีเอฟกรุ๊ป...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 x

อ่าน 2 ครั้ง

มอบของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากลำน้ำแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อม คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล สท.ตำบลริมเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน.ตำบลริมเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอแม่ริม มอบของยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยจากลำน้ำแม่ริมครับ ...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 x

อ่าน 3 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน