ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายวัชระ เทพกัน ที่เดินทางมารับตำแหน่ง นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยนายดำรงค์ ศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายวัชระ เทพกัน ที่เดินทางมารับตำแหน่ง นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 x

อ่าน 14 ครั้ง

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ ประเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ - การตรวจสุขภาพเบื้องต้น - การเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ - การยืดเส้นสำหรับผู้สูงอายุ - การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ - กิจกรรมสันทนาการ ...

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 x

อ่าน 16 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พ.ต.อ.หญิง วรรธนีย์ เตชะสุข เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ ...

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 x

อ่าน 10 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชา...

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 x

อ่าน 13 ครั้ง

กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านท้องฝาย หมู่ 2

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 x

อ่าน 15 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมพิธีอุปสมบท นายธนาสินธุ์ ปัญญาดี ลูกชายของนางสาคร ปัญญาดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีอุปสมบท นายธนาสินธุ์ ปัญญาดี ลูกชายของนางสาคร ปัญญาดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ...

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 x

อ่าน 10 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด


ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน