ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลริมเหนือ หลักสูตรวิชา การเย็บและปักเสื้อคุมยูกะตะ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลริมเหนือ หลักสูตรวิชา การเย็บและปักเสื้อคุมยูกะตะ? ระหว่างวันที่ 12-20 กรกฏาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ?จัดโดยเทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกับ กศน.ตำบลริมเหนือ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 x

อ่าน 3 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนยุคโควิด"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนยุคโควิด" ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2564 โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านท้องฝา...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 x

อ่าน 7 ครั้ง

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี?เทศบาลตำบลริมเหนือ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในวันที่ 28-30 มิถุนายน...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 x

อ่าน 12 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน