ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือ บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวางลำน้ำแม่ริม บริเวณบ้านท้องฝาย หมู่ 2

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อนุเคราะห์เครื่องจักร ผ่านทาง ส.อบจ. วีระศักดิ์ เลิศพงศ์อดิศร และเทศบาลตำบลริมเหนือนำเรือท้องแบนและเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดทางให้เรือกำจัดผักตบชวาทำงานได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 x

อ่าน 14 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้ ...

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 x

อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 x

อ่าน 13 ครั้ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านท้องฝาย หมู่ 2 จำนวน 1 จุด - ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ 5 จำนวน 1 จุด ...

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 x

อ่าน 8 ครั้ง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการ ดังนี้

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการตัดผักตบชวาภายในลำน้ำแม่ริม บริเวณด้านหลังประปาหมู่บ้าน บ้านท้องฝาย หมู่ 2 เพื่อเบิกทางให้เรือกำจัดผักตบชวาทำงานได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น...

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 x

อ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธ์ุ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยนักวิชาการสาธารณสุข และตัวแทนจิตอาสาตำบลริมเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมห...

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 x

อ่าน 19 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด


ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน