ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานในการประชุม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองนายกฯ เลขานุการฯ และหัวหน้าส่วนราชการในแต่ละฝ่าย เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาในการทำงานและวางแผนแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้การดำเนินงานในเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภา...

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 x

อ่าน 1 ครั้ง

ได้มอบหมายให้ รองนายกฯนางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกฯนายจรูญ ชุ่มใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำรถเครื่องจักรดูดสิ่

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ รองนายกฯนางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกฯนายจรูญ ชุ่มใจ หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานขอความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำรถเครื่องจักรดูดสิ่งสกปรกที่อุดตันท่อระบ...

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 x

อ่าน 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ สปสช เทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต สุภาพ   ยะมะโน  นายกฯเทศบาลตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ สปสช เทศบาลตำบลริมเหนือ นำทีมโดย รองพรรณี ลานนาพันธุ์  หัวหน้าสำนักปลัด น.ส กานดา ขันตา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข น.ส วรรณภา มุขพลอย นางสาวคร ปัญญาดี...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 2 ครั้ง

กิจกรรม 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรม 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 115 ครั้ง

ธนาคารออมสินได้จัด โครงการ ?คลินิกทางการเงินเพื่อคนแม่ริม

ธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร ทั้งเรื่องสินเชื่อและเงินฝากแก่ประชาชนในเขตอำเภอแม่ริม เช่น เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สินเชื่อต่างๆ การออมเงิน กอช พร้อมเพย์ การเปิดบัญชีเงินฝาก สลากอ...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 4 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน