ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ นายจรูญ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิพิ...

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 x

อ่าน 2 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติฯ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 x

อ่าน 10 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยประธานสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ...

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 x

อ่าน 2 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ดำเนินการตามคำร้องขอซ่อมแซมไฟกิ่งดับ ณ บ้านท้องฝาย และ บ้านเหมืองผ่ารวมใจ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องขอของ สท. บุญยิ่ง เชื้อพูล , สท. สมเกียรติ อิ่มไชย และ สท. นิตยา นวลปรางค์ ได้รับแจ้งว่าไฟกิ่งดับ ของบ้านท้องฝาย และ บ้านเหมืองผ่ารวมใจ กองช่างดำเนินการตรวจสอบพบว่า หลอดเสีย และได้ทำการเปลี่ยนห...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 x

อ่าน 19 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนตำบลริมเหนือ จำนวน 200 ชุด

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วย นางพรรณี ลานนาพันธุ์ นายจรูญ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนตำบลริมเหนือ จำนวน 200 ชุด สำหรับผ้าห่มพร้...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 x

อ่าน 11 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องขอซ่อมแซมถนนของบ้านหัวดง หมู่ที่ 3

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นายจรูญ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาฯ เขต 2 ดำเนินการตามคำร้องขอ ของ สท. มานิตย์ สิงห์ทอง ซึ่งได้รับแจ้งว่าถนนของบ้านหัวดง หมู่ที่ 3 เกิดการชำรุดเสียหาย กองช่...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 x

อ่าน 6 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน