ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วย ผอ.กองช่างฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จากการร้องเรียนจากชาวบ้าน เรื่อง น้ำท่วมขัง เกิดจากพื้นเป็นหลุมบ่อ ณ หมู่ที่ 2 ท้องฝาย ตำบ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วย ผอ.กองช่างฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จากการร้องเรียนจากชาวบ้าน เรื่อง น้ำท่วมขัง เกิดจากพื้นเป็นหลุมบ่อ ณ หมู่ที่ 2 ท้องฝาย ตำบลริมเหนือ ได้รับทราบถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไขกันต่อไปครับ ...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 1 ครั้ง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วย ผอ.กองช่างฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จากการร้องเรียนจากชาวบ้าน เรื่อง ท่อน้ำอุดตัน จากเศษใบไม้และสิ่งปฎิกูล ณ หมู่ที่ 1 บ้านเหม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วย ผอ.กองช่างฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จากการร้องเรียนจากชาวบ้าน เรื่อง ท่อน้ำอุดตัน จากเศษใบไม้และสิ่งปฎิกูล ณ หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองผ่า ได้รับทราบถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไขกันต่อไปครับ ...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 0 ครั้ง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วย ผอ.กองช่างฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ การดำเนินงานช่วยเหลือซ่อมแซมตลิ่ง ของครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จากลำน้ำแม่ริม

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมด้วย ผอ.กองช่างฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ การดำเนินงานช่วยเหลือซ่อมแซมตลิ่ง ของครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จากลำน้ำแม่ริม ณ หมู่ 3 บ้านหัวดง ตำบลริมเหนือ ...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 0 ครั้ง

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2565 ของ ศพด.บ้านเหมืองผ่า และโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ(ศพด.ปลอดโรคมือเท้าปาก)

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ รองนายกฯพรรณี ลานนาพันธ์ุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2565 ของ ศพด.บ้านเหมืองผ่า และโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ(ศพด.ปลอดโรคมือเท้าปาก) สนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ริ...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 3 ครั้ง

ร่วมส่ง ผอ.นงนุช เครือศรี ในโอกาสโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า

ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และกันเอง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 1 ครั้ง

ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีภูวิวรรธน์ วนาศิริวรโชติ ในโอกาสโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ผอ.กองช่าง โดยมีทีมงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

เลขาฯนายกคุณสาคร ปัญญาดี คุณสุปรียา พูลทาจักร คุณนวลอนงค์ แช่มช้อย ร่วมมาส่ง โดยทางเทศบาลตำบลริมเหนือได้ให้การต้อนรับอย่างกันเอง ...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 x

อ่าน 1 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน