ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ ประเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ กล่าวต้อนรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ ประเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ - การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ โดย คณะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ริม ...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 x

อ่าน 14 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 x

อ่าน 16 ครั้ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้ - ตัดไม้ บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ 5 บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านพฤกษ์สราญ ก่อนถึงแยกฟาร์มหมู VPF ...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 x

อ่าน 11 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 1/2567

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ ...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 x

อ่าน 23 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉ...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 x

อ่าน 22 ครั้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้ - ดำเนินการทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ จำนวน 1 ชุด ...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 x

อ่าน 14 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด


ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน