ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

placeholderติดต่อเทศบาล

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลริมเหนือ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลริมเหนือ

สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่.1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์: 053-299184

อีเมล: rimnuar@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลริมเหนือ