ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์.086-1867418

นายศิริพันธ์ ชุ่มใจ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นางจันทร์หอม โสมชัย

เลขานุการสภา

เขต 1

นายสมเกียรติ อิ่มไชย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายวชิรชัย แซ่อึ้ง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นางนิตยา นวลปรางค์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายเปรมากร ชัยเทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นางสาวณัฐณิชา กาสอน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

เขต 2

นายวิชัย โคคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

นายมานิตย์ สิงห์ทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

นางสาวบุญยิ่ง เชื้อพูล

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

นายสมศักดิ์ ก่ำแก้ว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: