ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

ร้อยตำรวจตรีสุภาพ ยะมะโน

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นางพรรณี ลานนาพันธุ์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นางศรีไพร คำมูล

เลขานุการสภา

เขต 1

นางทรงศรี สัตย์มี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายเจริญ คำภีระ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายสนั่น ทองเที่ยง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายสมเกียรติ อิ่มไชย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

นายประสิทธิ์ เรือนนาค

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 1

เขต 2

นายศิริพันธ์ ชุ่มใจ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

นายอำนวย สิงห์เพชร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2

นายสงัด โถเหลือง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: