ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusเทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาดสดเทศบาลตำบลริมเหนือ
2 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์-พ.ศ.2561
3 การเก็บ-ขน-และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
4 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 2561
5 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และการปล่อยสัตว์ 2561
6 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา 2561
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2561
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2561
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2561
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2561
11 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2561
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2566
13 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ตลาด 2566

แชร์ให้เพื่อน: