ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

อ่าน 7 ครั้ง

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ประกาศในราชกิจจา...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

อ่าน 8 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดโครงการยุวชนคนเกษตรฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.xn--12cfr0crb3do3az2n...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

อ่าน 7 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลริมเหนือ

วันที่ 12 เมษายน 2565 แจ้งประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลริมเหนือ การจัดเก็บขยะของตำบลริมเหนือ เนื่องจากวั...

วันที่ 12 เมษายน 2565

อ่าน 10 ครั้ง