ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

3.5 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 30 เซนติเมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 752.5 ตา...

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่าน 47 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประชาสัมพัน์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

อ่าน 50 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคลภายนอกเพื่อจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลภาคสนามเทศบาลตำบลริมเหนือ

ประกาศรับสมัครบุคลภายนอกเพื่อจ้างสำรวจและบันทึกข้อมูลภาคสนามเทศบาลตำบลริมเหนือ...

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

อ่าน 54 ครั้ง

รู้ทันเอดส์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อ่าน 106 ครั้ง

การลดใช้พลาสติก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

อ่าน 79 ครั้ง

การประหยัดพลังงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

อ่าน 117 ครั้ง