ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายะเลียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายะเลียดที่เกี่ยวข้องกับการ...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

อ่าน 15 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

อ่าน 38 ครั้ง