ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.00 น.ในวันพฤหัสบดี...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

อ่าน 3 ครั้ง

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

อ่าน 16 ครั้ง