ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

อ่าน 21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

อ่าน 34 ครั้ง