ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้ทันเอดส์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อ่าน 16 ครั้ง

การลดใช้พลาสติก

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

อ่าน 11 ครั้ง

การประหยัดพลังงาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

อ่าน 17 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

อ่าน 18 ครั้ง

การใช้น้ำอย่างประหยัด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

อ่าน 13 ครั้ง

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอเชิญชวนทุกท่านปกป้องคนที่รักจากยุงลาย ทำได้ด้วยมือคุณ หยุดโรคไข้เลือดออกในชุมชนในครอบครัว ด้วยการทำค...

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

อ่าน 14 ครั้ง