ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay) ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 หัวสะพานเชื่อม หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 207

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Over Lay)  ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5 หัวสะพานเชื่อม หมู่ที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 207 ...

วันที่ 22 มกราคม 2562

อ่าน 71 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ความก...

วันที่ 22 มกราคม 2562

อ่าน 66 ครั้ง