ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

3.5 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลี่ย 30 เซนติเมตร หรือปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 752.5 ตา...

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่าน 90 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประชาสัมพัน์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

อ่าน 94 ครั้ง