ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

การดำเนินงานองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่า...

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

อ่าน 29 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ Application Happy Money ตัวช่วยในการบริหารจัดการการเงิน

>>>>> Happy Money App <<<<< ตัวช่วยบริหารจัดการเงิน สร้างเงินออมให้ทุกเป้าหมายในชีวิต ...

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

อ่าน 41 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2567 และประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2567 ...

วันที่ 5 มิถุนายน 2567

อ่าน 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาขับรถขยะ

ประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาขับรถขยะ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุ...

วันที่ 3 มิถุนายน 2567

อ่าน 21 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครแล้ว ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) >> หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต >> ภา...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

อ่าน 34 ครั้ง