ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการเหตุรำคาญ (EHA : 6000) ระดับเกียรติบัตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลริมเหนือ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบบริการอ...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 7 ครั้ง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

2567ตั้งแต่วันที่ http://www.rimnuar.go.thหรือกดติดตามเฟสบุคเพจ เอกสารการรับสมัคร1. https://drive.googl...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

        ประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ให้ คำปรึกษา...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 30 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ รับเก็บ เศษใบไม้ วัชพืช เพื่อลดการเผามลพิษ ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก

หลักปฏิบัติ 1. รับเฉพาะเศษไม้วัชพืชเท่านั้น (ห้ามนำขยะชนิดอื่นมาปนโดยเด็ดขาด) 2. บรรจุในถุงชนิดใดก็ได้ โด...

วันที่ 30 มกราคม 2567

อ่าน 11 ครั้ง