ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง

ร้อยตำรวจตรีสุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์.081-0270417

นางพรรณี ลานนาพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9741462

นายจรูญ ชุ่มใจ

รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9800232

นางสาคร ปัญญาดี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1823362

นายจำรัส คำแหลง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9514467

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการประจำ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์.098-828-9793

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์.063-6297442


แชร์ให้เพื่อน: