ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

structureคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเมือง

ร้อยตำรวจตรีสุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0270417

นางพรรณี ลานนาพันธุ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9741462

นายจรูญ ชุ่มใจ

รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9800232

พันตำรวจโทศิริศักดิ์ ยะกลิ้ง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7948777

นางสาคร ปัญญาดี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1823362

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายข้าราชการประจำ

ตำแหน่งว่าง

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ
เบอร์โทรศัพท์.063-6297442

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวกานดา ขันตา

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0329917

นางนวลอนงค์ แช่มช้อย

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8850421

ตำแหน่งว่าง.

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวพรรณวลี นันทสมบัติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8512425


แชร์ให้เพื่อน: