ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลริมเหนือ

ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่...

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

อ่าน 128 ครั้ง

กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรชุมชนตำบลริมเหนือ

ร่วมกิจกรรมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ปี 2562 กิจกรรมย่อยฝึกอบรมเกษตรชุมชนตำบลริมเหนือ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มปร...

วันที่ 21 มิถุนายน 2562

อ่าน 101 ครั้ง