ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กองช่าง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ดำเนินการตามคำร้องขอตัดหญ้าและซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านหัวดงหมู่ 3 และบ้านเกาะหมู่ 4

  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
  • อ่าน 83 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้
- ตัดหญ้าบริเวณถนนสายหลัก บ้านหัวดง หมู่ 3
- ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านหัวดง หมู่ 3 จำนวน 2 จุด
- ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านเกาะ หมู่ 4 จำนวน 1 จุด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: