ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรชุมชนตำบลริมเหนือ

  • วันที่ 21 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 61 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ปี 2562 กิจกรรมย่อยฝึกอบรมเกษตรชุมชนตำบลริมเหนือ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: