ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือ ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและประเมินความพิการ ณ บ้านท้องฝาย หมู่ 2

  • วันที่ 27 มีนาคม 2567
  • อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 27 มีนาคม 2567
ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเหมืองผ่า และอสม. บ้านท้องฝาย หมู่ 2 ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและประเมินความพิการ พร้อมให้คำแนะนำในการรักษา เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: