ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ กล่าวปิดการประชุมและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบล : อบรมหลักสูตรดิจิทัล (DIGITAL) สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

  • วันที่ 29 มีนาคม 2567
  • อ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2567
ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ กล่าวปิดการประชุมและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบล : อบรมหลักสูตรดิจิทัล (DIGITAL) สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 28 -29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: