ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ลายผ้าหงส์ในโคม ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 29 มีนาคม 2567
  • อ่าน 14 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอเชิญชวนประชาชน
ร่วมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดสุภาพผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ลายผ้าหงส์ในโคม ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์(ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง)ตลอดทั้งเดือนเมษายน 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ต่อไป
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: