ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

  • วันที่ 22 มกราคม 2562
  • อ่าน 84 ครั้ง

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 บริเวณเขตติดต่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4

ความกว้างถนน  6  เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อปท.

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: