ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้

  • วันที่ 11 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2567
ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้
- นำเรือท้องแบน ออกกำจัดผักตบชวาส่วนที่เหลือที่เรือกำจัดผักตบชวาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าไม่ถึง บริเวณสะพานด้านหลังคลินิกหมอพจน์ ถึง ฝายชะลอน้ำ บ้านท้องฝาย หมู่ 2

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: