ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ตำบลริมเหนือ สำหรับเดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน 2564

  • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 22 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: