ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลริมเหนือ ประจำเดือน มกราคม 2564 ถึง กันยายน 2564

  • วันที่ 1 ธันวาคม 2563
  • อ่าน 25 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ม.ค.-ก.ย.64
2 ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ม.ค.-ก.ย.64

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: