ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (กองช่าง) ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 63-ธันวาคม 63

  • วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 17 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 1
2 2

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: