ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 25 ครั้ง

เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ และนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ ฯลฯ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: