ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
  • อ่าน 13 ครั้ง

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี?เทศบาลตำบลริมเหนือ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน สุนัขและแมว ในวันที่ 28-30 มิถุนายน2564 ทั้ง 5 หมู่บ้าน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองผ่า เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาหน้าวัด

หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองผ่ารวมใจ เวลา 13.00-16.00 ณ ลานกิจกรรมข้างคลองชลประทาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564

หมู่ที่ 2 บ้านท้องฝาย เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ เวลา 09.00-12.00 น.ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

สำหรับประชาชนท่านใดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้น้องหมาน้องแมว สามารถมาติดต่อ ขอรับวัคซีนได้ที่เทศบาลตำบลริมเหนือ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: