ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนยุคโควิด"

  • วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
  • อ่าน 7 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกพืชผักสมุนไพร เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนยุคโควิด" ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2564 โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านท้องฝาย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: