ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็

  • วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
  • อ่าน 14 ครั้ง

ประกาศศูนย์เด็กเล็กบ้านเหมืองผ่า
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจำปีการศึกษา 2565

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: