ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ระบบเรียนทางไกล)

  • วันที่ 16 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ระบบเรียนทางไกล) โดยมี 2 คณะ 3 สาขา ได้แก่
1.คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
2.คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์
และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมมหาบัณฑิต (MBA)
2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA)
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิทางด้านการศึกษาให้กับนักการเมืองท้องถิ่น และสร้างโอาสความก้าวหน้าในสายงาน ให้กับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกการเรียนแบบใหม่ เป็นการเรียนออนไลน์(ทางไกล)ผ่านอิเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดเวลา ไม่ส่งผลต่อเวลาการปฏิบัติงาน และยังสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ครับ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: