ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ดำเนินการตรวจ สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หจก.มาสเตอร์คลีนลอนดรี้ แอนด์ เซอร์วิส เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับ?

  • วันที่ 20 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 2 ครั้ง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ได้มอบหมายให้ รองนายกฯนางพรรณี ลานนาพันธุ์ พร้อมด้วย

รองปลัดเทศบาล รพ.สต.ริมเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ นิติกรฯ สาธารณสุขเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตรวจ

สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หจก.มาสเตอร์คลีนลอนดรี้ แอนด์ เซอร์วิส

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: