ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565 เทศบาลริมเหนือเป็นสถานที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการ

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 5 ครั้ง

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565
เทศบาลริมเหนือเป็นสถานที่ตรวจประเมินของคณะกรรมการ
โดยมี เทศบาลที่เข้ารับการตรวจประเมิน ดังนี้
- เทศบาลตำบลริมเหนือ
- เทศบาลตำบลสันโป่ง
- เทศบาลตำบลแม่แรม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: