ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ "หน่วยงานรัฐ"

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ "หน่วยงานรัฐ" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ป...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

อ่าน 75 ครั้ง

คนเชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก เพื่อลดการระบาดของ โควิด-19

คนเชียงใหม่ รักกัน แยกกันสักพัก ด้วยสถานะการณ์โควิด -19 ค่อนข้างรุนแรง เทศบาลตำบลริมเหนือจึงตะหนักถึงความปลอดภัยในการใช้...

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

อ่าน 51 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับเปลี่ยนตารางการจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลริมเหนือ

แจ้งประชาสัมพันธ์ชาวตำบลริมเหนือ เรื่อง การปรับเปลี่ยนตารางการจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลริมเหนือ วันจันทร์ -...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

อ่าน 26 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การกำหนดจุดทิ้งขยะใบไม้ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลริมเหนือ

- หมู่ที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ก่อนข้ามสะพานคันคลอง - หมู่ที่ 2 จุดที่ 1 ณ บ่อขยะหน้าธนาคารขยะ จุดที่ 2 ณ บ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

อ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์สถานที่ฉีดวัคซีน COVID-19

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

อ่าน 20 ครั้ง