ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และสำรวจ เด็ก เยาวชน เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประจำปี พ.ศ.2563

ด้วยเทศบาลตำบลริมเหนือ กำหนดจัดโครงการป้องกันการจมน้ำในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ประจำปี พ.ศ.2563 โดยการฝึกอบรมการว่ายน้ำเพื่อเ...

วันที่ 14 กันยายน 2563

อ่าน 15 ครั้ง

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

อ่าน 40 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

อ่าน 69 ครั้ง