ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA

  • วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
  • อ่าน 55 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: