ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการเรียนรู้แนวทางพระราชดำริโครงการร้อยใจรักษ์

  • วันที่ 28 ตุลาคม 2563
  • อ่าน 81 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ นำข้าราชการในตำบล ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา จำนวน 60 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการเรียนรู้แนวทางพระราชดำริโครงการร้อยใจรักษ์ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2563

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: