ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ห้ามการเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

  • วันที่ 1 มีนาคม 2564
  • อ่าน 31 ครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 การเผาทุกชนิดจะเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพยากรป่าไม้และคุณภาพอากาศโดยรวม เป็นอันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องเข้มงวดเรื่องการห้ามเผาทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ฉบับนี้ จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เรื่องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: