ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  • วันที่ 1 มีนาคม 2564
  • อ่าน 77 ครั้ง

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สท.และนายกเทศฯ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ 

ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักก็จะทราบถึง 

-สิทธิการเลือกตั้ง 

-อยู่เขตไหน? 

-ลำดับที่ ? 

-หน่วยเลือกตั้งไหน ?

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: