ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจสอบรายชื่อ เพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  • วันที่ 2 มีนาคม 2564
  • อ่าน 35 ครั้ง

*** ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อ สามารถเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอแม่ริม ก่อนวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ (ส.ถ./ผ.ถ. 1/5) และกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ.3/1) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ และสถานที่ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ 1 

1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 

2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ ศาลาวัดเจดีย์สถาน 

3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ ที่ทำการกำนัน หมู่ 5 

เขตเลือกตั้งที่ 2 

1) หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 

2) หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 

3) หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ วัดหัวดงสามัคคีธรรม 

4) หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: