ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโคตาพิเศษ

  • วันที่ 30 สิงหาคม 2564
  • อ่าน 23 ครั้ง

ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการคนดีศักดิ์ศรีชุมชนเยาวชนคนอาชีวะ ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในชุมชนที่เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน และสังคมมาโดยตลอดสนใจเข้าศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษาและวิชาชีพสาขาต่างๆ ผ่านการแนะนำและคัดเลือกจากผู้นำชุมชน ให้มีโอกาศเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: