ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

rimnuar

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ที่ระลึกการสร้างพระพุทธรูปประจำเภอแม่ริม พระบรมรูปราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5

  • วันที่ 2 กันยายน 2564
  • อ่าน 23 ครั้ง

              ตามโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปประจำอำเภอแม่ริม จำนวน 1 องค์ เพื่อมอบให้ที่ว่าการอำเภอแม่ริม ประดิษฐานไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม เพื่อเป็นที่ยึกเหนี่ยวจิตใจของสาธุชนทั้งหลายทั้งส่วนราชการทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้เคารพสักการะ

              ซึ่งอำเภอแม่ริมได้มีการจัดทำวัตถุมงคล เพื่อจัดหารายได้มาสมทบทุุนในการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำอำเภอแม่ริม และนำรายได้ส่วนที่เหลือตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 อำเภอแม่ริม และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม

              จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจองวัตถุมงคลที่ว่าการอำเภอแม่ริม ปี 2564 (ตามเอกสารแนบท้ายนี้)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: