ข้อมูลเทศบาล
นางเยาวพา กันทาลักษณ์ - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

นางเยาวพา กันทาลักษณ์

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

  • วันที่ 16 สิงหาคม 2562
  • อ่าน 268 ครั้ง

ประชาสัมพัน์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: