ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่

ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ในปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ คือ ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ย...

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

อ่าน 15 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีกำหนดการเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทรงโปรดเกล้าให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ด้วยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ม...

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

อ่าน 7 ครั้ง

เรื่องกำหนดมาตรค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องกำหนดมาตรค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ตามประกาศก...

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

อ่าน 7 ครั้ง

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

อ่าน 19 ครั้ง

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้ประกาศในราชกิจจา...

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

อ่าน 19 ครั้ง