ข้อมูลเทศบาล
- - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

-

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง  กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ...

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 35 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่าน 34 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564...

วันที่ 27 มกราคม 2564

อ่าน 32 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายะเลียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและ รายะเลียดที่...

วันที่ 18 มกราคม 2564

อ่าน 11 ครั้ง