ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือ ประจำปี 2565

ผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือต้องเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน กำหร้า อนาถา หรือผู้ด้อยโอา...

วันที่ 23 มีนาคม 2565

อ่าน 47 ครั้ง

การห้ามเผาในพื้นที่โล่ง

**ดังนั้น** ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000...

วันที่ 11 มีนาคม 2565

อ่าน 23 ครั้ง

?แจ้งประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาล?? เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

แจ้งประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาล เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง จั...

วันที่ 9 มีนาคม 2565

อ่าน 84 ครั้ง