ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือการพัฒนาทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดโครงการยุวชนคนเกษตรฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.xn--12cfr0crb3do3az2n...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

อ่าน 15 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะของเทศบาลตำบลริมเหนือ

วันที่ 12 เมษายน 2565 แจ้งประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลริมเหนือ การจัดเก็บขยะของตำบลริมเหนือ เนื่องจากวั...

วันที่ 12 เมษายน 2565

อ่าน 16 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้สนใจสามารถส...

วันที่ 8 เมษายน 2565

อ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน (back - to - school)

โดยประชาชนชาวริมเหนือสามารถบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน ในรูปแบบ onsite/online เพื่อนักเรียนที่ต้องการสนับสนุนทั่วประเ...

วันที่ 5 เมษายน 2565

อ่าน 65 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่...

วันที่ 23 มีนาคม 2565

อ่าน 38 ครั้ง

ประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

ผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือต้องเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจนประสบปัญหาความเดือดร้อน กำหร้า อนาถา หรือผู้ด้อยโอา...

วันที่ 23 มีนาคม 2565

อ่าน 32 ครั้ง